EnerZie%20Duurzaam%20V1.0
energy 1322810_960_720

Zonnepanelen

Duurzaam uw eigen energie opwekken

Zonnepanelen worden steeds populairder. Niet zo gek het is een zekere en duurzame investering. Het is goed voor het milieu en uw portemonnee! De gemiddelde terugverdientijd bedraagt op dit moment 6,7 jaar. 

Wij adviseren je graag of zonnepanelen in jouw situatie interessant zijn.  

Daarna kunnen wij ook de plaatsing laten verzorgen door een van onze partners. Wij zien toe dat het project goed verloopt. Wel zo’n fijn gevoel!

Bezoekafspraak maken

BTW van de zonnestroom installatie terugvragen

Als particulier mag u de BTW die in rekening gebracht wordt op de zonnestroom installatie terugvragen bij de belastingdienst. Hiervoor moet u zich aanmelden als ondernemer bij de Belastingdienst. Daarna moet u een aangifte doen over het kwartaal waarin de installatie is aangeschaft. Vraag daarna gelijk een ontheffing van de administratieve verplichtingen aan per 1 januari van het opvolgende jaar. Zo voorkomt u dat u ieder kwartaal BTW aangiftes moet blijven doen. Komt u er niet uit dan helpen wij u graag.

Download hieronder het document van de Belastingdienst met daarin de uitleg over de BTW teruggave bij zonnepanelen.  

Salderingsregeling

Over de salderingsregeling is een hoop te doen de laatste tijd.
Veel zonnepaneel eigenaren rekenen op deze regeling en worden een beetje ongerust over wat er nu precies gaat gebeuren.
Wij kunnen stellen dat u zich niet te druk hoeft te maken, er gaat iets veranderen, op zijn vroegst in 2020 en de minister heeft toegezegd dat de terugverdientijd gelijk blijft aan die van de huidige regeling. Alsmede dat het businessmodel van zonnepanelen niet ongunstiger moet worden na 2020 het liefst juist gunstiger. Wij hebben hieronder een opsomming gemaakt met de belangrijkste punten uit de officiele stukken van de overheid over de Salderingsregeling. 

Waarom moet de salderingsregeling aangepast worden? 

Oneerlijke verdeling ODE
De overheid constateert dat de huidige salderingsregeling de samenleving veel geld kost en het steeds oneerlijker wordt voor degene die geen zonnepanelen hebben of kunnen hebben. De ODE (opslag duurzame energie) die op elke kWh zit wordt door de zonnepaneel eigenaren niet betaald. De overheid heeft de ODE nodig voor de grootschalige duurzame projecten zoals bijvoorbeeld windmolenparken. Als er steeds meer private zonnepaneel installaties komen moeten degene die ze niet hebben steeds meer ODE gaan betalen. Wat door deze mensen als oneerlijk wordt ervaren. 

Te hoog rendement investering
Als de huidige trend van kostprijs t.o.v. van rendement doorzet bedraagt de terugverdientijd van een zonnestroominstallatie in 2025 3-4 jaar. Wat in theorie betekend dat een zonnestroominstallatie in 20 jaar 6 keer wordt terugverdient. Dat is mooi voor de eigenaar alleen de samenleving moet dit wel bekostigen wat uiteindelijk tot negativiteit in de samenleving zal zorgen. 

Meer opwekken dan eigen verbruik loont niet
Met de huidige salderingsregeling heeft het geen nut om meer op te wekken dan dat je zelf in een jaar verbruikt. Op dit zogenaamde overschot wordt namelijk een teruglevertarief gegeven door de energieleveranciers. Dit is veel lager per kWh dan het salderingstarief. Hierdoor wordt er ruimte onbenut gelaten voor de opwek van zonnestroom. 

Wat zijn de nieuwe plannen?

Optie 1 
Salderingsregeling versoberen
Door het leveranciersgedeelte los te koppelen en enkel het overheidsgedeelte te mogen salderen. Hierdoor wordt de last voor de samenleving lager. Alleen wordt hierdoor de terugverdientijd langer alsmede het rendement van de investering lager. Wat met zich meebrengt dat de behoefte van mensen om zonnepanelen aan te schaffen lager wordt. Dit is een ongewenst effect en de kans dat deze optie gekozen wordt is daarmee in onze ogen klein. 

Optie 2 
Salderingregeling begrenzen
Waarbij niet alle teruggeleverde energie en op een ander tijdstip geconsumeerde energie gesaldeerd mag worden, maar een percentage. 
Eigenlijk geldt hierbij dezelfde beargumentering als bij optie 1 en daarmee is ook de kans dat deze optie gekozen wordt in onze ogen klein. 

Optie 3
Terugleversubsidie
Een eigenaar van een zonnestroominstallatie ontvangt per teruggeleverde kWh een vergoeding vanuit de overheid bovenop de vergoeding die hij ontvangt van de leverancier. Hiermee wordt meer opwekken dan er zelf gebruikt wordt gestimuleerd en ook voor investeerders en pandeigenaren een interessante businesscase wat de investeringen in zonne-energie ten goede komt. Daarnaast is deze optie voordeliger dan de huidige salderingsregeling wat weer als positief wordt ervaren door de samenleving. Uitdaging bij deze optie is het feit dat er slimme meters nodig zijn om de hoeveel teruggeleverde energie te registreren. De verwachting is dat in 2020 80% van de huishoudens een slimme meter bezitten. Men zou tot 2023 nodig hebben om alle huishoudens te voorzien. Daarom wordt er nagedacht om bij deze optie de huidige salderingsregeling te verlengen tot 2023 om daarna over te stappen op de terugleversubsidie. In onze ogen is dit de beste en meest eerlijke optie. Kijken naar de beargumentering in de kamerbrief, achten wij de kans groot dat deze optie tot uitvoer gebracht zal worden.

Optie 4 
Eenmalige subsidie bij aankoop zonnepanelen
Wanneer iemand zonnepanelen koopt krijgt hij een eenmalige subsidie bij aanschaf. Dit is voor de samenleving de meest gunstige optie omdat er hiermee een besparing t.o.v. de huidige salderingsregeling gerealiseerd wordt van 60%. Voor degene die de zonnestroom installatie gaat aanschaffen is er met deze optie ook een groot voordeel, namelijk de kostendrempel om een installatie aan te schaffen wordt hiermee flink verlaagd. Alleen brengt deze optie een complexe uitdaging mee, namelijk hoe worden de mensen gecompenseerd die al een installatie hebben aangeschaft. Deze worden dan via een overgangsregeling tegemoet gekomen, alleen is dit dusdanig complex. Dat wordt veroorzaakt door het feit dat er per installatie bekeken moet worden wat de compensatie zou moeten zijn. In onze ogen is dit niet de meest ideale oplossing door de complexe overgangsregeling die erbij komt kijken.

Wanneer veranderd er iets aan de salderingsregeling? 
Volgens de kamerbrief wordt de salderingsregeling in 2020 aangepast. Hoe is nog niet volledig duidelijk, alleen dat de terugverdientijd gelijk moet blijven en het rendement op de investering ook of moet verbeteren. Wanneer er voor optie 3 gekozen wordt is de kans dat de salderingsregeling tot 2023 blijft bestaan groot. Dit in verband met het plaatsen van de slimme meters. 

Bron: kamerbrief over de salderingregeling 12 juli 2017

Onze projecten

Resized_PV_Verhoeven_EttenLeur 0007

Batist Etten- Leur

300 Denim 265 Wp panelen met 3 Solaredge omvormers en optimizers.
Jaaropbrengst 62.387 kWh

fullsizeoutput_169e

Mikado
Wijk en Aalburg

58 Denim 265 Wp panelen met Solaredge omvormer en optimizers.
Jaaropbrengt 10.290 kWh

DSC_0093

Groenenberg Rijswijk (NB)

8 Winaico 275 Wp panelen met Solaredge omvormer en optimizers.
Jaaropbrengst 1.995 kWh.

building joy-planning-plans

In aanbouw

Wij zijn continu bezig met nieuwe projecten, die wij zo snel mogelijk hier plaatsen.
Wordt jullie project de volgende?

DSC_0191

Waar vindt u ons?

Zowel online als offline zijn wij te vinden

Distributiestraat 29
4283JN Giessen

085 - 902 22 41 
info@energiezorgnederland.nl

Zullen wij contact met u opnemen?